Wat is HamsterScaping?

Hamsterscaping. Een benaming die je steeds vaker tegen komt in Dierenspeciaalzaken of in informatie bladen over dieren. Maar wat is het nu eigenlijk?

HamsterScaping. A name you hear a lot more lately. Here in the Netherlands you can find the name in petshops, shelters or magazines. But .. what on earth is it?

De benaming ‘Hamsterscaping’ is in het leven geroepen door Denise, samen met haar collega, werkzaam bij Dierenspeciaalzaak Wesdijk te Barendrecht. Denise is ook wel bekend van ‘Hamstery Pure Colour’. Op 28 Augustus 2014 is de allereerste ‘Scape-bak’ een feit geworden. Geïnspireerd door het natuurlijke doen en laten van de hamster, maar ook door het nabootsen van een natuurlijke leefwereld. Het creëren van een ‘klein’ leefwereldje helemaal aangepast aan de wensen van de hamster. Het woord ‘Hamsterscaping’ is afgeleid van het woord ‘Aquascaping’.

The name ‘HamsterScaping’ is given by Denise, together with her fellow worker. She works by petshop ‘Wesdijk’ in Barendrecht (Netherlands). Denise is also know from ‘Hamstery Pure Colour’. The first ‘Scape-tank’ is created on August 28 2014. Inspired by the natural behaviour of a hamster, wanted to create a natural habitait. Creating a little world adjusted to al the whishes of your hamster. The word ‘HamsterScaping’ is derived from ‘Aquascaping’.

‘Hamsterscaping’, is het op een natuurlijke manier inrichten van een juist formaat huisvesting. Gelet wordt op bepaalde belangrijke aspecten zodat de hamster zijn instinct kan uitvoeren. Bij deze aspecten kan je denken aan het graafgedrag van de hamster, maar ook het kunnen ‘verstoppen’ als prooidier zijnde is van groot belang. De bedoeling is, door de manier van inrichten, dat iedere natuurlijke gedraging kan worden uitgevoerd en de hamster zich veilig en op zijn of haar gemak voelt in de huisvesting waar deze zijn hele leven dient te vertoeven. Het is van groot belang dat negatieve gedragingen, zoals tralie knagen of klimmen, en agressieve gedragingen voorkomen worden en dit is ook mogelijk als ‘Hamsterscaping’ op de juiste manier wordt uitgevoerd.

‘HamsterScaping’, is a way to create a natural habitat with the right size. Its important to pay attention to Ensure the hamster can carry out his instinct and natural behaviour. They want to digg and they want to feel themselves save. Because of the specific way of putting the products in a habitat, you create a environment that feels save for your hamster. A habitat where he can feel some comfort and can do what he loves the most; digging. It is really important that negative behaviours, such as biting the bars or Climbing the bars, and other agressive behaviours will no longer be. It is possible! A hamster is a very nice and calm animal, if he has the right habitat. With ‘HamsterScaping’ we can create that.

‘Hamsterscaping’, is één van de manieren om je hamster een natuurlijke huisvesting aan te bieden. Bij deze methode denken we vanuit de hamster en passen dit toe samen met onze eigen creativiteit.

‘HamsterScaping’ is one of the many ways to create a natural habitat. By this method we look and think from the point of view of the hamster and with a little bit of our own creativity. We make beautifull and functional habitats!

Een blije hamster is een blije baas.

A happy hamster is a happy owner.

Onder de grond in een zelf gegraven holletje slaapt veel fijner!
Under the ground in a self build sleeping hole
Diep onder de grond ..
Another sleeping hole, deep under the ground.
Stevige tunnels!
Lovely digging holes!
Mooi om te zien van alle kanten!
Digging holes through the whole tank!