Wat is HamsterScaping?

Click for English

Hamsterscaping. Een benaming die je steeds vaker tegen komt in Dierenspeciaalzaken of in informatie bladen over dieren. Maar wat is het nu eigenlijk?

De benaming ‘Hamsterscaping’ is in het leven geroepen door Denise, samen met haar collega, voorheen werkzaam bij Dierenspeciaalzaak Wesdijk te Barendrecht. Denise is ook wel bekend van ‘Hamstery Pure Colour’ en ondertussen ook ‘Little Paws Pet Shop’, haar eigen webshop volledig afgestemd op de wensen van het dier en HamsterScaping. Op 28 Augustus 2014 is de allereerste ‘Scape-bak’ een feit geworden. Geïnspireerd door het natuurlijke doen en laten van de hamster, maar ook door het nabootsen van een natuurlijke leefwereld. Het creëren van een ‘klein’ leefwereldje helemaal aangepast aan de wensen van de hamster. Het woord ‘Hamsterscaping’ is afgeleid van het woord ‘Aquascaping’.

HamsterScaping in een Ikea PAX kast

‘Hamsterscaping’, is het op een natuurlijke manier inrichten van een juist formaat huisvesting. Gelet wordt op bepaalde belangrijke aspecten zodat de hamster zijn instinct kan uitvoeren. Bij deze aspecten kan je denken aan het graafgedrag van de hamster, maar ook het kunnen ‘verstoppen’ als prooidier zijnde is van groot belang. De bedoeling is, door de manier van inrichten, dat iedere natuurlijke gedraging kan worden uitgevoerd en de hamster zich veilig en op zijn of haar gemak voelt in de huisvesting waar deze zijn hele leven dient te vertoeven. Het is van groot belang dat negatieve gedragingen, zoals tralie knagen of klimmen, en agressieve gedragingen voorkomen worden en dit is ook mogelijk als ‘Hamsterscaping’ op de juiste manier wordt uitgevoerd.

‘Hamsterscaping’, is één van de manieren om je hamster een natuurlijke huisvesting aan te bieden. Bij deze methode denken we vanuit de hamster en passen dit toe samen met onze eigen creativiteit.

Een blije hamster is een blije baas.


English

HamsterScaping. A word you hear a lot more lately. Here in the Netherlands you can find the name in petshops, shelters or magazines. But .. what on earth is it?

The name ‘HamsterScaping’ is given by Denise, together with her fellow worker. She works by petshop ‘Wesdijk’ in Barendrecht (Netherlands). Denise is also know from ‘Hamstery Pure Colour’ and ‘Little Paws Pet Shop‘. The first ‘Scape-tank’ is created on August 28 2014. Inspired by the natural behaviour of a hamster, wanted to create a natural habitait. Creating a little world adjusted to al the whishes of your hamster. The word ‘HamsterScaping’ is derived from ‘Aquascaping’.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-atribuut; de bestandsnaam is tussenlayer.jpg
HamsterScaping in a Ikea PAX closet.

‘HamsterScaping’, is a way to create a natural habitat with the right size. Its important to pay attention to Ensure the hamster can carry out his instinct and natural behaviour. They want to digg and they want to feel themselves save. Because of the specific way of putting the products in a habitat, you create a environment that feels save for your hamster. A habitat where he can feel some comfort and can do what he loves the most; digging. It is really important that negative behaviours, such as biting the bars or Climbing the bars, and other agressive behaviours will no longer be. It is possible! A hamster is a very nice and calm animal, if he has the right habitat. With ‘HamsterScaping’ we can create that.

‘HamsterScaping’ is one of the many ways to create a natural habitat. By this method we look and think from the point of view of the hamster and with a little bit of our own creativity. We make beautifull and functional habitats!

A happy hamster is a happy owner.