Waarom HamsterScaping?

Hamsterscaping is een manier van inrichten met als doel om de huisvesting op een zo natuurlijk mogelijke manier na te bootsen. Maar waarom hebben we deze keus gemaakt?

HamsterScaping is a way to create a habitat with the aim to make it as naturally as possible. But why did we make the choice to do this?

De welbekende bijnaam van ‘De Russische Dwerghamster’ was de bijtende hamster. Als je mensen hoort praten over vroeger is het eerste wat ze zeggen, ‘Niet zo’n kleine! Want die bijten!’. Dat is natuurlijk helemaal niet waar. Deze kleine diertjes kunnen echter niet met ons op een andere manier communiceren. En als wij, als mens zijnde, opgesloten worden in een kamertje van 1m x 1m worden wij ook gillende gek. Dit kleine ‘bijtende’ hamstertje probeerde ons alleen maar duidelijk te maken dat er iets niet helemaal in orde was! En een aantal van die mensen hebben geluisterd en zijn verder gaan kijken.

I dont know for you but when i was talking about the Russian Dwarfhamster a lot of people said, ‘No! I dont want a Russian Dwarfhamster because they bite’. They don’t want the little dwarfhamster because they are agressive and they bite a lot. Well offcourse i know that is not true. Okey, it is not the honest truth. Hamsters, and other animals, can’t communicate with us. They can’t tell us when they are not happy or when they are hurt. If you put us, us humans, in a little chamber of 1m x 1m, we will get crazy!! This little, so called agressive, hamster was trying to tell us a really important message. He wanted to tell us that he is not happy! Some of the people were listening….

Om een huisvesting te kunnen aanpassen op het natuurlijke gedrag van een diertje, moet je gaan denken vanuit het dier. Een hamster is van nature een prooidier, schemer- en nacht actief, maar bovenal ook erg actief. Een dwerghamster legt zo’n tien kilometer per nacht af. Tijdens zijn activiteiten is hij druk bezig met het zoeken van voedsel, het opruimen van zijn holletje, het graven van nieuwe gangen en natuurlijk mogen we de voortplanting ook niet vergeten. Op de voortplanting na blijven al deze gedragingen in gevangenschap gewoon aan bod. Echter, de huisvesting laat dit niet toe. Want naast dat er veel te kleine huisvestingen aangeboden worden op internet maar ook in de plaatselijke dierenwinkels, worden deze huisvestingen ook nog eens uitgerust met een te klein loopwiel & weinig graafruimte. Zo kan de hamster dus al een aantal van zijn drukste activiteiten niet meer uitvoeren. En heel simpel … als jij een Border Collie de hele dag opsluit in een bench, zal deze ook gillend gek worden. Waarom verbazen wij ons dan dat de hamster overgaat tot agressief gedrag?

When you want to create a habitat that is as naturally as possible, you need to create a point of view out of the hamster. A hamster is a prey animal in the nature. During the day he is sleeing and when the sun goes down he will awake. A dwarfhamster can walk 10 kilometers per night! During the night is is looking for food, cleaning his sleeping hole, digging some new tunnels and offcourse he is looking for a partner to mate. Beside mating all of the other natural behaviours are still covered. But our cages dont allow it. Everywhere you look, internet, petshops, you can only find really small cages with a very small walking wheel and no digging space because of the bars. So because of these things your hamster can’t do what he loves to do the most. And to give you another example …. if you have a Border Collie (a working dog) and you put him the whole day in the bench, he will get crazy and agressive. Yes offcourse, i hear you think it! But why on earth do we get thát, but not for our tiny little hamsters?????

Voorbeelden van negatieve gedragingen en het lopen in een te klein wiel.
Examples off negative behaviour and walking in a to small walking wheel.

Die tijd moet voorbij zijn! Nee, beter gezegd; die tijd IS voorbij!

The time that we don’t know these things must be over. No, rather; this time IS over!!

Hamsterscaping is in het leven geroepen om voor iedere eigenaar de mogelijkheid te bieden tot het beste voor zijn of haar hamstertje. Een huisvesting/inrichting die natuurlijk gedrag stimuleert! En daar komt ie weer: Een blije hamster is een blije baas.

HamsterScaping is originated to give every owner the possibility to give the best to his little hamster. A habitat that stimulate natural behaviour! And here is my favourite quote: A happy hamster is a happy owner.

Een aantal voordelen op een rijtje,

Let me give you some benefits,

 • Adviesmaat voor een Dwerghamster is minimaal 80x35cm(2800cm2),
  Het aanbieden van een grotere ruimte zorgt voor meer beweging; dus minder kans op overgewicht. Minder tot geen stereotype gedrag; wat ook niet kan overslaan in agressief gedrag.
 • De mogelijkheid om minimaal 15 tot 30cm bodembedekking te bieden,
  Een (dwerg)hamster is van nature een dier die onder de grond leeft. Zij graven verschillende tunnels die uitkomen in meerdere verschillende kamers. Ieder hol heeft meerdere in- en uitgangen. Door te kunnen graven voelen de dieren zich ook een stuk veiliger.
 • De manier van inrichten heeft een hoop voordelen,
  Hamsterscaping biedt een bepaalde manier van inrichten waar door de (dwerg)hamster, een prooidier, zich op zijn of haar gemak kan voelen en dus nieuwsgieriger naar de mens kan zijn. Het voorkomt zogenaamde ‘pleinvrees’ en helpt de (dwerg)hamster op een veilige plek zijn tunnels te maken.
 • Een actievere hamster,
  Doordat de hamster zich meer op zijn of haar gemak kan voelen en zijn energie op een geheel andere manier kwijt kan; wordt de hamster aanhankelijker en kan zijn nieuwsgierigheid meer getoond worden. De hamster wordt actiever in zijn doen en laten en vele laten zich ook meer overdag zien.
 • Minder schoonmaken,
  Door gebruik te maken van een grotere ruimte en meer bodembedekking zorg je ervoor dat je veel minder hoeft schoon te maken. Een verblijf van 80x35cm hoef je, bij een goede inrichting, maar één keer in de 8 tot 12 weken te verschonen. Een verblijf van 120x50cm verschoon je wanneer jij het nodig vindt! En dit kan oplopen tot zo’n 4 tot 6 maanden.
 • Alles bij elkaar,
  Een vriendelijk diertje die zich op zijn of haar gemak voelt en zijn volledige instinct en natuurlijke behoeften kan uiten. En daarnaast ziet het er ook nog eens ontzettend leuk uit en heeft het wat creativiteit van jou nodig!
 • En …. Een eyecatcher!
  Je hamster heeft een plekje waar hij of zij zich ontzettend fijn in voelt .. en jij zit niet opgescheept met een felgekleurde kooi waar in je de hamster nauwelijks kan zien. Ook zal de hamster ’s nachts niemand meer storen.

* Minimal cage size for a Dwarfhamster is 80x35cm (2800cm2)
When you have a bigger space for your hamster, he will automatically move more; less change
of being overweight. Less to none stereotype behaviour and less to none agressive behaviour.

* The possibillity to give minimal 15 to 30cm bedding for digging
A hamster lives in nature under the ground. Some tunnels can reach meters deep! The dwarf
hamster loves to digg. He diggs different tunnels and different holes, and every hole has it own purpose.
When they can live under the ground they are feeling more safe.

* The way to arrange all the stuff has a lot of benefits.
Because of the specific way to arrange the different little houses and natural products, you create a really
nice, cozy and safe place. Your hamster is a prey animal and he wants the opportunity to hide himself whenever
he thinks it is not safe. A wide open space is not safe! Give him a lot of safe spots to hide and digg tunnels.

* A much more active hamster.
There is so much to do, and so much to see! Because your hamster will feel really comfortable and can do other things
with his energy, he will be much easier and more curious. Some hamsters will also be a bit more awake during the day.

* Less cleaning.
Because we use a bigger size of cage and more bedding, you are allowed to clean less! A habitat with the size of 80x35m (2800cm2) you clean once in 8 to 12 weeks! A habitat with the size of 120×50 (5000cm2) you only clean when you think necessary, up to 4 to 6 months!

* And all the things together ..
A really nice little hamster with a good behaviour. A hamster that is really comfortable in his habitat and can do all the things he loves the most. The things he is born for! And offcourse these cages are really beautifull and need some creativity from you.

* And an eyecatcher….
Your hamster has a place that he really like and you dont have an extremely coloured cage where you never see your hamster walk. And another good thing: no frustrating noises!