Waarom HamsterScaping?

Dat is een goede vraag, waarom HamsterScaping?
HamsterScaping is het op een bepaalde manier inrichten van een hamsterverblijf. Tijdens het inrichten & creëren van de ‘scape’ wordt er gekeken naar de behoeften van een hamster. Deze behoeften komen voort uit natuurlijke gedragingen waar op ingespeeld wordt. Naast die mogelijkheden dient het verblijf ruim genoeg te zijn, aangepast op het soort hamster, om voldoende ruimte aan te bieden voor de behoeften en benodigdheden. HamsterScaping bied de mogelijkheid om een hamstertje op een fijne manier te kunnen huisvesting, óók voor mensen die beperkte ruimte of budget hebben.

Omdat we met HamsterScaping letten op behoeften en gedragingen van de hamster, meer ruimte aanbieden en hier bewuster mee omgaan kan je het antwoord op de vraag, ‘Waarom HamsterScaping?’, heel simpel beantwoorden: Het is beter & fijner voor hamster & baas. En dat antwoord komt natuurlijk niet uit de lucht vallen, dat heeft zich al vele keren bewezen.

Negatieve gedragingen die een hamster uitvoert zijn ons allen wel bekend. Veel van ons zijn opgegroeid met het hebben van een hamstertje en het klinkt bekend in de oren als ik het heb over, ‘tralie knagen’, of ,’tralie klimmen’, of wellicht zelfs, ‘bijten’. Om sommige dingen konden we lachen maar veel bracht ook een hoop frustratie met zich mee, maar weinig mensen die er bij stil stonden dat dit gedrag een schreeuw om hulp was. We zijn ondertussen jaren verder en hebben her en der kennis verzamelt en zijn dit gaan toepassen. Dat is niet in één keer ‘de’ oplossing. Het is een kwestie van toepassen, observeren, aanpassen & weer verbeteren. Tot op de dag van vandaag gebeurd dat nog steeds.

Een opvallend punt bij HamsterScaping is dat we gebruik maken van een glazen huisvesting. Het is niet omdat dit een makkelijke oplossing is om het tralie knagen tegen te gaan, zeker niet. Het is omdat je in een glazen huisvesting geen beperkingen hebt met het aanbieden van voldoende graafbodem. Ook één van de belangrijkste aspecten in het voldoen aan de behoefte van een hamster; kunnen graven. Een traliekooi is niet slecht, maar neemt veel beperkingen met zich mee. Persoonlijk kijk ik liever naar mogelijkheden zónder beperkingen; want die zijn er gewoon. Het is dus zeker niet zo dat wanneer je niet werkt met een traliekooi dat alle negatieve gedragingen verholpen zijn. Veel eigenaren kiezen er namelijk voor om een deksel op hun glazen huisvesting te plaatsen en daar kan nog steeds aan geknaagd of gehangen worden.

Lang verhaal kort; naast het hebben van een glazen huisvesting om voldoende graafruimte aan te bieden zijn er dus nog meer factoren van groot belang. Dat mag niet vergeten worden. HamsterScaping is een benaming voor de ‘hele bak’ met alle belangrijke factoren die we moeten toepassen om de hamster een fijn, veilig & goed gevoel te kunnen geven.

HamsterScaping denkt vanuit het diertje. Een hamster is van nature een prooidier. De natuurlijke vijand van een hamster bestaat bijvoorbeeld uit roofvogels, vossen, marterachtige & katachtigen. Eén van de vijanden van de hamster is bijvoorbeeld de wezel. Dit dier heeft een uitstekend reukvermogen en kan de holletjes van de hamster uitgraven om op deze manier bij de hamster te komen; je zal dan ook veelal meerdere in- en uitgangen kunnen traceren. Een hamster is een schemer- en nachtactief diertje en vult deze momenten in met het zoeken van voedsel, opruimen van zijn holletje, het graven van nieuwe gangen en/of deze veranderen en voortplanting. Een hamster kan zo’n tien kilometer per nacht afleggen. Nu je bovenstaande informatie weet kan je dus niet ontkennen dat een hamster behoefte heeft aan een grote ruimte. Je houd een Border Collie ook niet de hele dag in een bench?
De minimale adviesmaten die we bij HamsterScaping hanteren zijn als volgt:

Soort hamsterMinimaal formaat huisvesting (lxbxh)Oppervlakte
Syrische hamster100x50x50cm5000cm2
Russische dwerghamster80x35x40cm2800cm2
Roborovski dwerghamster*koppel: 80x35x40cm*2800cm2*
Campbelli dwerghamster*koppel: 80x35x40cm*2800cm2*
Chinese dwerghamster**80x35x40cm**2800cm2**
* = Volg het advies van een goede fokker
** = Vrij onbekende soort en daarom kan dit advies wijzigen

Bovenstaande zijn minimale adviesmaten. Om HamsterScaping te kunnen toepassen en daar ook de voordelen van te ‘ontvangen’ is het van belang om aan bovenstaande maten te voldoen of de keuze maken voor een grotere ruimte. Absoluut niet kleiner!

Voorbeelden van negatieve gedragingen en het lopen in een te klein wiel.
Examples off negative behaviour and walking in a to small walking wheel.

Om je te behoeden voor nog meer lappen teksten zet ik graag de voordelen op een rijtje:

Let me give you some benefits,

 • Het hanteren van minimale adviesmaten,
  Het aanbieden van een grotere ruimte zorgt voor meer beweging; dus minder kans op overgewicht. Minder tot geen stereotype gedrag; wat ook niet kan overslaan in agressief gedrag.
 • De mogelijkheid om minimaal 15 tot 30cm bodembedekking te bieden,
  Een (dwerg)hamster is van nature een dier die onder de grond leeft. Zij graven verschillende tunnels die uitkomen in meerdere verschillende kamers. Ieder hol heeft meerdere in- en uitgangen. Door te kunnen graven voelen de dieren zich ook een stuk veiliger.
 • De manier van inrichten heeft een hoop voordelen,
  Hamsterscaping biedt een bepaalde manier van inrichten waar door de (dwerg)hamster, een prooidier, zich op zijn of haar gemak kan voelen en dus nieuwsgieriger naar de mens kan zijn. Het voorkomt zogenaamde ‘pleinvrees’ en helpt de (dwerg)hamster op een veilige plek zijn tunnels te maken.
 • Een actievere hamster,
  Doordat de hamster zich meer op zijn of haar gemak kan voelen en zijn energie op een geheel andere manier kwijt kan; wordt de hamster aanhankelijker en kan zijn nieuwsgierigheid meer getoond worden. De hamster wordt actiever in zijn doen en laten en vele laten zich ook meer overdag zien.
 • Minder schoonmaken,
  Door gebruik te maken van een grotere ruimte en meer bodembedekking zorg je ervoor dat je veel minder hoeft schoon te maken. Een verblijf van 80x35cm hoef je, bij een goede inrichting, maar één keer in de 8 tot 12 weken te verschonen. Een verblijf van 120x50cm verschoon je wanneer jij het nodig vindt! En dit kan oplopen tot zo’n 4 tot 6 maanden.
 • Alles bij elkaar,
  Een vriendelijk diertje die zich op zijn of haar gemak voelt en zijn volledige instinct en natuurlijke behoeften kan uiten. En daarnaast ziet het er ook nog eens ontzettend leuk uit en heeft het wat creativiteit van jou nodig!
 • En …. Een eyecatcher!
  Je hamster heeft een plekje waar hij of zij zich ontzettend fijn in voelt .. en jij zit niet opgescheept met een felgekleurde kooi waar in je de hamster nauwelijks kan zien. Ook zal de hamster ’s nachts niemand meer storen.

* Using a minimal advice for the size of the cage,
When you have a bigger space for your hamster, he will automatically move more; less change
of being overweight. Less to none stereotype behaviour and less to none agressive behaviour.

* The possibillity to give minimal 15 to 30cm bedding for digging
A hamster lives in nature under the ground. Some tunnels can reach meters deep! The dwarf
hamster loves to digg. He diggs different tunnels and different holes, and every hole has it own purpose.
When they can live under the ground they are feeling more safe.

* The way to arrange all the stuff has a lot of benefits.
Because of the specific way to arrange the different little houses and natural products, you create a really
nice, cozy and safe place. Your hamster is a prey animal and he wants the opportunity to hide himself whenever
he thinks it is not safe. A wide open space is not safe! Give him a lot of safe spots to hide and digg tunnels.

* A much more active hamster.
There is so much to do, and so much to see! Because your hamster will feel really comfortable and can do other things
with his energy, he will be much easier and more curious. Some hamsters will also be a bit more awake during the day.

* Less cleaning.
Because we use a bigger size of cage and more bedding, you are allowed to clean less! A habitat with the size of 80x35m (2800cm2) you clean once in 8 to 12 weeks! A habitat with the size of 120×50 (5000cm2) you only clean when you think necessary, up to 4 to 6 months!

* And all the things together ..
A really nice little hamster with a good behaviour. A hamster that is really comfortable in his habitat and can do all the things he loves the most. The things he is born for! And offcourse these cages are really beautifull and need some creativity from you.

* And an eyecatcher….
Your hamster has a place that he really like and you dont have an extremely coloured cage where you never see your hamster walk. And another good thing: no frustrating noises!