Richtlijnen

You can find the english text below, thank you!

Om het juiste doel met het scapen te kunnen behalen zijn er een aantal richtlijnen die we kunnen hanteren om ervoor te zorgen dat de basis goed is. Het scapen zelf is iets wat je onder de knie moet krijgen, en juist door deze richtlijnen maakt dat net even een stukje makkelijker. De richtlijnen zijn er ook omdat het op deze manier werkt. ‘Hamsterscaping’, is op een bepaalde manier de wereld in gekomen en deze manier werkt voor ieder type hamster. Als mensen er zelf aan gaan zitten rommelen en de richtlijnen negeren dan komt niet het juiste doel naar voren en ook niet de positieve effecten. ‘Hamsterscaping’, heeft zich aangepast aan wat de hamster wilt.

Belangrijk: Minimaal betekend niet kleiner dan,
Het lijkt voor ons soms maar om een ‘paar centimeters’ te gaan, echter voor de hamster is dat veel meer. Voorbeeld: 60x30cm = 1800cm2, 80x35cm = 2800cm2. Het verschil in grondoppervlakte is 1000cm2!

Belangrijk: Heb je Roborovski of Campbelli dwerghamsters? Laat je adviseren door de fokker.
De maat van een huisvesting bereken je door de lengte x de breedte te doen. Een huisvesting van 70×40(x40)cm is dus net zo groot als bovenstaande advies. Gebruik je een curver box? Dan moet je de binnenmaat meten!

~ Gebruik minimaal drie ladders van o.a het merk Trixie (á 7cm hoogte per ladder) om een dikke laag bodembedekking te creëren.
Eén gebruik je voor de zandbak en minimaal twee voor extra lagenbodembedekking. (controleer altijd je ladders op openingen! better safe than sorry. Je kan ze bekleden met mos)

~ Gebruik minimaal één kurktunnel en één wijnrank (deze kan je deels ingraven).

Voorbeeld voor dwerghamsters

~ Gebruik minimaal één ‘groot’ huis & één ‘kleiner’ huis (met deze aanduiding doelen we op huisjes voor dwerghamsters). Gebruik in ieder geval altijd minimaal twee huizen, bij voorkeur met een open onderkant.

~ Gebruik een mix van bodembedekking zoals Hennepvezel (Mini-Hemp), Zaagsel (plospan) & Cotton Clean (Barn-i of Jorsi No Smell)

~ Zorg voor een ruimte met Chinchilla badzand (bijvoorbeeld van Beaphar),
~ Gebruik een voer & waterbakje,
~ Gebruik veilig nestmateriaal zoals Kapok (ook wel katoenplant). Hamsterwatten zijn dodelijk!

Hoe groter hoe beter?

Meer bodembedekking en meer beschutting ~ Campbelli scape.

Groter is altijd beter. Echter moet die grotere ruimte ook wel dusdanig ingericht worden dat de hamster zich veilig blijft voelen. Een huisvesting moet vanaf het begin dat de hamster er in komt te wonen in orde zijn.
Ook voor nieuwe en/of jonge hamsters. Het advies wordt vaak gegeven om de ruimte niet zo vol te plaatsen omdat je de hamster dan niet kan pakken. Die mening deel ik echter niet. Dit advies komt veelal voort van mensen die het zelf niet hebben ervaren. Juist als een hamster zich op zijn of haar gemak voelt en geheel is geacclimatiseerd (= gewend) laat deze zich vanzelf zien en is ook nog net zo tam. Wellicht zelfs wel meer ….

Ga naar … ->

HamsterScaping, hoe dan?

HamsterScaping Benodigdheden

Veel Scape Plezier! ❤


There are a couple of guidelines to receive the benefits of HamsterScaping. If you can meet these guidelines you will create a good basis for your hamster. To create a scape you need to learn the little things by yoursel and these guidelines will help you a bit. These guidelines are created because of the things a hamster really needs. Without these guidelines you can not expect the same benefits which you will have with HamsterScaping or any other way of creating a natural habitat. It is really import that you see for yourself which way suits your hamster. Use the guidelines and fill the needs of your hamster out of your own experience.

Important: Minimal means not less than,
For us it looks like ‘just a couple of centimeters’, but for your hamster it is much more. For Example: 60x30cm = 1800cm2, 80x35cm = 2800cm2. The difference for ground surface is 1000cm2!

Deze afbeelding heeft een leeg alt-atribuut; de bestandsnaam is richtlijnen.jpg

Important: Do you have Roborovski or Campbelli dwarfhamsters? Please take the advice from the breeder.
To calculate the size of the habitat you need to do the lenght x the width. A habitat with the size of 70×40(x40) is the same size as the advice you can read for dwarfhamsters. Are you using a curver box or bin cage? Measure the inside size.

~ Use minimal three ladders of the brand Trixie(with a height of 7cm per ladder) to create a thick layer off bedding.
One you’ll use for the sandbath and minimal two for the extra layers with bedding. (Always check the apertures in the ladders! Better safe than sorry. You can fill them with moss)

~ Use minimal one cork tunnel and one grape vine (which you can digg in for a part)

~ Use minimal one ‘big’ house and one ‘smaller’ house (with this designation we mean the houses for dwarfhamsters). Work Always with minimal two houses and we prefer houses with an open bottom.

~ Use a mix of beddings, we preffered: Hemp fiber, Sawdust & Cotton Clean (on the basis of cotton). These are Dutch brands, you can Always check in our Facebook group if you have the right one in your country.

~ Create a space with bathingsand (for chinchillas or gerbils, we use the brand Beaphar),
~ Use a food and watertrunk,
~ Use safe nest material such as ‘Kapok’ (cotton plant, this is no cotton wool!). Hamsterwadds are deadly!

The bigger, the better?

More houses and hiding spots and more bedding ~ Campbelli scape.

A bigger cage is always a good idea. But keep in mind that you need more stuff to fill the bigger space. It is really necessary that yor hamster will feel safe in his habitat from te very beginning.
Even for new and youngh hamsters it is necessary to have a complete habitat. We hear that some breeders or petshops give the advice to not create a scape for a new hamster. The reason they mention is that you cant pick up your hamster in the first days. I do not share that opinion… most people who not scape by them selves give this advice. If you give your hamster a good and new home where he will feel save, and you give him some time to get used to everything, he will show himself when it is the right time. Please do not force this. Your hamster will not become wild or something if you don’t pick him up a couple of days or weeks. That is also a really good thing of a natural habitat.

Go to … ->

How can I make a HamsterScaping?

HamsterScaping accessories

Have fun with Scaping! ❤