Het Ontstaan

Click for English

Augustus 2014, mijn collega van de Aquariumafdeling had de mogelijkheid gekregen om een ‘Aquascape-bak’ te plaatsen en deze in te richten. Altijd ben ik al geïnspireerd geweest door deze manier van inrichten. Een aantal weken daarvoor had ik een foto op mijn facebook-tijdlijn geplaatst van een natuurlijke habitat met een hamster er in. Deze foto kwam uit 2011. Het zag er ontzettend mooi uit, maar als we er nu op terug kijken niet erg functioneel. Toch hadden we het er al een aantal keer op het werk over gehad. Ik raakte in gesprek met mijn collega terwijl hij stond te scapen, onderwater. Al snel kwam het grapje, ‘Maar wat jij onderwater kan, dat kan ik toch boven water? Voor hamsters!’. En wat als een grapje begon, eindigde in werkelijkheid. Op 28 Augustus 2014 is de aller eerste ‘Scape’-bak een feit geworden. Er was gedacht aan alle belangrijke behoeften zoals zand, verstopplekjes, knaagmateriaal, gemixte bodembedekking, natuurlijke effecten & een groot genoeg loopwiel. Maar .. als we er nu op terug kijken! Hamsterscaping staat niet stil en is een manier die zich continu blijft ontwikkelen.

De aller eerste scape ooit gemaakt!

Hamsterscaping is één van de vele manieren om een natuurlijke inrichting aan te bieden voor je hamster. Het is aan jou als eigenaar de taak om de juiste weg voor jouw hamstertje te vinden.

Eind 2016 vond ‘Hamsterscaping’ zijn weg naar Social Media. Waarom dit nooit eerder is gedaan? Werkelijk geen idee. Wellicht omdat mensen er nog niet voldoende voor open stonden. De bak stond al jaren in de winkel en er werd wel naar gekeken maar er kwam weinig respons op. Op een bepaald moment is er een verandering in het scapen gekomen wat wel de aandacht trok. De inrichtingen werden meer natuurgetrouwer en er werd ook steeds meer bekend over wat nu onder andere van belang was in een huisvesting voor een hamster. En dan komt er een moment en ga je positieve feedback terugkrijgen en voor je het weet kan je een stapje verder gaan. En Social Media, zoals Facebook, was die volgende stap.

Wordt lid van onze Facebook groep, je bent van harte welkom!

Hamsterscaping heeft zijn weg in de wereld kunnen vinden omdat ik in een hele fijne Dierenspeciaalzaak werk waar het gehele team achter dierenwelzijn staat. Je kan dit negatief bekijken, dat het ontstaan is in een winkel, je kan het ook positief bekijken. Als Dierenspeciaalzaak wordt het goede voorbeeld gegeven. Een goed voorbeeld, doet goed volgen. Waar kom je de meeste mensen tegen die je dus op de juiste manier verder kan helpen met het houden van huisdieren? Juist!
En zo werd ook de mogelijkheid tot het geven van Workshops geboren. On-wijs tof! Op 16 Maart 2017 werd de aller eerste geslaagde Workshop gegeven. Daarna hebben er vele gevolgd en worden er nog steeds Workshops gepland.

Vind hier meer informatie over de Hamsterscaping Workshops!

Nadat ik vanuit mijn werk samen met mijn bazin een informatieve cursus via de Dibevo had gevolgd kwam dit onderwerp ter sprake met één van de Dibevo medewerksters. Deze persoon schrijft artikelen voor in het Dibevo magazine en ze waren reuze geïnteresseerd om een artikel over, ‘Hamsterscaping’ te schrijven. Zogezegd, zo gedaan. De workshop die in Juni 2017 is gegeven was in het bijzijn van deze mevrouw vanuit het Dibevo. Een klein poosje later werd het artikel gepubliceerd en ging ‘Hamsterscaping’ door héél Nederland! Niet altijd even op de juiste manier, maar de interesse is gewekt en mensen komen toch wel op de juiste plek uit.

Ze zeggen toch altijd; verbeter de wereld, begin bij jezelf? Nou, dat is gelukt!

Hamsterscaping is tot op de dag van vandaag nog actief. Er worden steeds meer nieuwe dingen uitgeprobeerd en mensen gaan vanuit zichzelf steeds verder kijken naar wat een hamstertje nodig heeft. Maar het allerbelangrijkste blijft voorop staan: Het creëren van een natuurlijke leefomgeving van een hamster, zodat deze zijn of haar natuurlijke gedragingen kan uitvoeren.

120x50x50 verblijf voor een Syrische hamster


English

August 2014, my fellow worker from the aquarium department was making a beautiful aquascape presentation. It was a great opportunity to do something diffrent with a tank. I have loved Aquascaping for al long time so i was really fascinating by his work. A couple of weeks ago i posted a natural habitat-look-a-like picture on my faceook timeline. The picture was from 2011. It looked lovely! But not very functional. But okey. My fellow worker and i where talking about it and i made a bit of a joke, ‘What you can do underwater, it is also possible to do that above the water? For hamsters!’. It was a joke but in the end it was the beginning of ‘HamsterScaping’. On Augstus 28, 2014 we made the first ‘Scape’-tank. We thought about all of the important needs. Bathing sand, hiding spots, chewing stuff, more type of beddings, a good size walking wheel and other natural effects. But then we were very happy, but now …. HamsterScaping will constantly develop.

The first scape ever made!

HamsterScaping is one of the many ways to create a natural habitat. Its up to you as his owner to take the right way for your little hamster.

In the end of 2016 ‘HamsterScaping’ found her way to Social Media. I really don’t know why we didn’t do this earlier. Maybe it was because of the fact that habitats for hamsters wasn’t a big something for people? For a couple of years we had the scaping tank and some Roborovski’s where living in it. People where very amused when they saw the tank but, not more than that. On a specific moment it all changed. The tank got a more natural look and we learned so much more about the natural behaviours of our hamsters. And then there was a moment we got some positive feedback. People wanted their own tank! And so .. we came to take al ook on Socal Media like Facebook, Instagram etc ..

Join our Facebook group, you are very welcome!

HamsterScaping found its way in the world with a big ‘thank you’ to my working place. The whole team and i are standing for natural habitats and behaviours. You can look negative to the fact that it all started in a petshop, but i think you can also look on the bright side; this is a really good place to give a good example. A good example gives the right path to follow. Where do you think the most people will go to for finding a new pet or new stuff for their pet? Right; a petstore. A great start to inspire these people!
And so we started to give HamsterScaping workshops, awesome! On March 16 2017 we had te first workshop with a lot of very enthusiastic people!

Click this link for more information about the workshops.

For my work we joined a course and met some people from the Dibevo (a dutch organisation for all the petshops, shelters etc). They wanted to write an article about ‘HamsterScaping’. So she joined the workshop in june 2017 and she published a lovely article; spread the word!
Well its fair to say that a lot of petshops did try their best to do and create a HamsterScaping, but not always on the right way. Doesnt matter, people will look for the right way!

They say; change the world, start with yourself right? Well, i think i did that!

HamsterScaping is up to the present day still active. We try new things, we learn new things and people are pushing there boundaries. They really want to know what their new pet needs. But never forget the most important thing off HamsterScaping: Creating a natural habitat for a hamster, so he can carry out his natural behaviours.