Benodigdheden

Click for English

Ik kan mij voorstellen dat je een beetje de weg kwijt bent in het bos der HamsterScaping. Geen probleem! Een groot voordeel dat HamsterScaping begonnen is in een dierenspeciaalzaak; een up-to-date HamsterScaping assortiment! Maar ik geef je graag de volgende handige boodschappenlijstjes.

Boodschappenlijstje voor een 80x35x40 bak voor een dwerghamster

Op bovenstaande afbeelding zie je een overzicht wat er aanwezig dient te zijn in een HamsterScaping inrichting voor een dwerghamster in een huisvesting van minimaal 80x35x40cm. Hoe groter je gaat, hoe meer spullen en bodembedekking nodig hebt. Je basis blijft in principe hetzelfde. Het grote verschil is dat je dan gaat werken met extra kleine huisjes en hier en daar een kurktunnel of wijnrank extra. Ook het aantal ladders vergroot dan.

Tip: Als je meerdere hamsters in één huisvesting hebt, zoals de Roborovski of Campbelli dwerghamster, let dan altijd op dat je huisjes gebruikt met meerdere openingen.

Let op: Controleer altijd de producten die je gebruikt op openingen, spleetjes & kiertjes. Een ongeluk zit in een klein hoekje en jij als eigenaar moet er voor zorgen dat alles veilig is. Producten zoals de houten ladders kan je bekleden met mos ter voorkoming dat hamsters er met hun fragiele pootjes tussen glijden.

Op bovenstaande afbeelding zie je een overzicht wat er aanwezig dient te zijn in een HamsterScaping inrichting voor een goudhamster/Syrische hamster in een huisvesting van minimaal 100x50x50 (let op: bodembedekking zaagsel & hennepvezel minimaal 2stuks!) . Hoe groter je gaat, hoe meer spullen en bodembedekking nodig hebt. Je basis blijft in principe hetzelfde. Het grote verschil is dat je dan gaat werken met meer huizen en hier en daar een kurktunnel of wijnrank extra. Ook het aantal ladders vergroot dan.

Belangrijk: Syrische hamsters zijn een goede slag groter dan de dwerghamsters. Standaard huisjes zijn niet geschikt voor deze dieren. Zij kunnen onbewust in deze te kleine openingen hun wangzakken van binnen beschadigen. Hier kun je huisjes vinden die wel geschikt zijn: Klik – Klik – Klik – Klik

Let op: Controleer altijd de producten die je gebruikt op openingen, spleetjes & kiertjes. Een ongeluk zit in een klein hoekje en jij als eigenaar moet er voor zorgen dat alles veilig is. Producten zoals de houten ladders kan je bekleden met mos ter voorkoming dat hamsters er met hun fragiele pootjes tussen glijden.

Decoreren

Als extra kan je de bak decoreren met mos, verschillende plantjes zoals gierst en lijnzaad, verschillende carefresh varianten of terrarium bodembedekkingen. Ook kan je met het mos je ladders decoreren. Het is niet alleen leuk – het geeft ook direct een extra veiligheid!

Er zijn mensen die willen graag ‘echte’ plantjes in hun bak verwerken. Vanuit HamsterScaping gaan we je dit niet adviseren omdat dit negatief kan uitpakken. In onze Facebookgroep hebben we hier een artikel over geschreven. Dit artikel is geschreven door iemand die zich verdiept heeft in het gebruik van echte plantjes. Klik hier om het artikel te lezen. De belangrijkste samenvatting van het artikel:

Het te veel binnenkrijgen van verse planten kan diarree en gasvorming veroorzaken. Hamsters kunnen niet boeren of scheetjes laten, waardoor zij van binnenuit opblazen. Je hamster kan hieraan dood gaan!

HamsterScaping document ‘Het gebruik van Echte planten’

Shop Tip!

Hamsterscaping Set
‘Basis’
Dwerghamster

Hamsterscaping Set
‘Compleet’
Dwerghamster
Volgt

HamsterScaping Dwerghamster Set
‘100cm’

HamsterScaping Dwerghamster Set
‘Birte 100cm’

Hamsterscaping Set
‘Basis’
Goudhamster

Hamsterscaping Set
‘Compleet’
Goudhamster
Volgt

Hamsterscaping
‘Accessoires’ Set
Dwerghamster

Hamsterscaping
‘Accessoires’ Set
Goudhamster

Hamsterscaping
Set ‘Ida’


English

I can imagine that you lost yourself a bit in ‘the wood of HamsterScaping’. Not a problem at all! A huge benefit of HamsterScaping starting in a petshop is that we have a up-to-date HamsterScaping product range! I will help you and will show you the next very handfull shopping list.
Good to know; This Petshop is in the Netherlands with products from the brand Trixie. I can not assure you that these same products are available in your country, but you can always ask if it is the same in our Facebookgroup.

Shopping list for a 80cm dwarfhamster habitat

On the image above this text you can see an overview of the products you really need for a HamsterScaping habitat for a dwarfhamster in a minimal cage size of 80x35x40cm. The bigger you go, the more products and bedding you will need. You can see the shoppinglist as a basis so if you upgrade your habitat, you alsno need to upgrade your shopping list. You’ll see that you will have more little houses and ladders, an extra cork tunnel and maybe a grape vine. You got more space so take the benefit of it!

Tip: If you have multiple hamsters in one habitat, which would be possible with the Roborovski or Campbell, choose housings with multiple openings.

Note: Always check the products you use for openings and cracks. An accident can happen and you as the owner must ensure that everything is safe. Products such as the wooden ladders can be covered with moss to prevent hamsters from sliding their fragile legs between them.

On the image above this text you can see an overview of the products you really need for a HamsterScaping habitat for a syrian hamster in a minimal size of 100x50x50cm (you need more bedding, take minimal two of every package). The bigger you go, the more products and bedding you will need. You can see the shoppinglist as a basis so if you upgrade your habitat, you alsno need to upgrade your shopping list. You’ll see that you will have more little houses and ladders, an extra cork tunnel and maybe a grape vine. You got more space so take the benefit of it!

Important: Syrian hamsters are much bigger than dwarfhamsters. Most of the houses you can buy in petstores are to small. A Syrian hamster can hurt himself and his ‘cheek pockets’ if he tries to go through small openings. Here you can find houses that are suitable: Klik – Klik – Klik – Klik

Note: Always check the products you use for openings and cracks. An accident can happen and you as the owner must ensure that everything is safe. Products such as the wooden ladders can be covered with moss to prevent hamsters from sliding their fragile legs between them.

Decorating,

You can decorate your habitat with things as moss, diffrent plantjes such as millet and linseed and diffrent colours bedding off Carefresh or terrarium bedding. You can also put moss on your ladders; a bit for decorating and a bit for safety.

There are peopele who want to put ‘real’ plants in their habitat. From HamsterScaping we are not giving the advice for using ‘real’ plants because of the lack of information and risk. In our Facebookgroup we did write an ‘article’ about this topic. This ‘article’ is writen by someone who learned some things about real plants, what is safe, what you really need to know and the risk. You can read the article here. (for now it is in dutch). The important resume of the article is:

When your hamster is eating to much fresh plants it can cause diarrhea and gas formation. Hamsters can not burp or fart zo they will blow upfrom the inside. Your hamster can die from this!


HamsterScaping document ‘Het gebruik van Echte planten’