Welkom

Thank you for visiting our HamsterScaping website. HamsterScaping is created in the Netherlands and that’s why you see a Dutch website. But, HamsterScaping found its way through the whole world! And so we translated the website to english. Above every page you can click on a text and you’ll jump to the English text!

Click for English


HamsterScaping

Het creëren van een natuurlijke leefomgeving voor je hamster

Een blije hamster is een blije baas


Hamsterscaping is ontstaan op 28 Augustus 2014.
Het woord komt van ‘Aquascapen’

HamsterScaping is het op een natuurlijke manier inrichten van een juist formaat verblijf voor een hamster. Het creëren van een leefwereld die voldoet aan de natuurlijke gedragingen van een hamster. Een fijne leefomgeving waarin de hamster kan doen waar hij goed in is, stimuleert positief en vriendelijk gedrag. Het gaat verveling, agressief & ander negatief gedrag tegen waardoor niet alleen de hamster kan genieten, maar ook zijn baasje.

Laat je inspireren door vele mensen die de keus hebben gemaakt om deze weg van welzijn in te slaan en ga de uitdaging aan om ook jouw hamster een natuurlijke huisvesting te bieden.

Advies

– Een ruim verblijf,
– Een dikke laag bodembedekking,
– Voldoende verstopplekken,
– Een geschikt loopwiel,
– Een lekker zandbad.

Voordelen

– Een blije hamster is een blije baas
– Niet iedere week verschonen,
– Een nieuwe & creatieve hobby,
– Bij juiste scape actievere hamster,
– Een echte eye-catcher in je kamer

Nee tegen

.. tralieknagen & klimmen
.. agressief gedrag
.. je hamster weinig zien
.. iedere week verschonen
.. wakker liggen van je hamster

English

Hamsterscaping originated on August 28, 2014.
The word comes from ‘Aquascaping’

HamsterScaping is a way to create a natural habitat in a right size accomodation for a hamster to create an environment that conforms to the natural behaviour of a hamster. A pleasant environment in which the hamster can do what it does best and stimulates positive and friendly behavior. It prevents boredom, aggressive and other negative behavior so that not only the hamster can enjoy, but also his as well.

Be inspired by the people who already made the right decision to create better wellbeing. Go get that challenge to give your hamster a better and more natural habitat.

Advice

– A spacious cage,
– A thick layer of bedding,
– Sufficient hiding places,
– A suitable running wheel,
– A nice sand bath.

Benefits

– Happy hamster is a happy owner,
– No cleaning every week,
– A new and creative hobby,
– With right scape a more
active hamster
– A real eye-catcher in your room.

No to

.. biting and Climbing bars
.. agressive behavior
.. never seeing your hamster
.. cleaning every week
.. lying awake from your hamster


Want some more? Follow HamsterScaping via the channels